„Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne 1952 – 1995” – grupowa wystawa retrospektywna

Zapraszamy serdecznie 11 stycznia 2019 roku na godzinę 18:00 do Galerii Nierzeczywistej RSF przy ulicy J. Matejki 10 w Rzeszowie, na historyczną, retrospektywną wystawę fotografii „Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne 1952 – 1995” autorstwa członków ówczesnego zrzeszenia.

Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne 1952 – 1995
Grupowa wystawa retrospektywna

Każdy z nas jest odpowiedzialny za rozwój swoich talentów, również tych, związanych z rozumieniem i widzeniem świata przez obiektyw aparatu fotograficznego. Jednak odcinając się od dorobku i osiągnięć naszych poprzedników narażamy się na to, że będziemy brnąć w ślepe uliczki często pustej popularności, czasami nie do końca adekwatnej do naszego osobistego rozwoju.
Z tym większym szacunkiem i uznaniem dla osiągnięć pokolenia tych, którzy tworzyli historię rzeszowskiej fotografii chcieliśmy zorganizować wystawę fotografów związanych z nieistniejącym już Rzeszowskim Towarzystwem Fotograficznym.

Pozwolimy sobie przypomnieć, że z grona RzTF szereg osób awansowało do grona artystów fotografików (Związek Polskich Artystów Fotografików – Jerzy Jawczak, Jerzy Żak, Tadeusz Budziński, Zdzisław Postępski, Janusz Witowicz, Irena Gałuszka, Bogdan Szczupaj, Fotoklub RP – Janusz Wojewoda, Jerzy Wygoda). Towarzystwo wielokrotnie było nagradzane za osiągnięcia artystyczne i propagowanie kultury, oraz promowanie miasta Rzeszowa na forum międzynarodowym: Minister Kultury i Sztuki: 1966, 1982, 1989 rok, Polska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych w Warszawie: 1985, 1986, 1993 rok, Związek Polskich Artystów Fotografików: 1989 rok. Członkowie RzTF aktywnie uczestniczyli w ponad 200 plenerach, sympozjach i warsztatach fotograficznych w Polsce i za granicą.
Wśród Członków Honorowych RSF są również osoby, które tworzyły RzTF. Wspólnie z Januszem Witowiczem, Jerzym Wygodą oraz Zdzisławem Świecą zorganizowaliśmy grupową wystawę, aby uhonorować tych, których wkład w rozwój rzeszowskiej fotografii jest niezaprzeczalny. Poprzez wystawę chcemy przybliżyć ich twórczość młodym pokoleniom rzeszowian, zaś tym, którzy pamiętają czasy działalności RzTF stworzyć okazję do spotkania i przypomnienia dorobku rzeszowskich fotografów.
Mamy nadzieję, że udany przebieg wystawy i zainteresowanie nią będzie dla nas, a także dla „nestorów rzeszowskiej fotografii” zachętą do wspólnego przygotowania działań dzięki którym młode pokolenia rzeszowian będą mogły skorzystać z wiedzy i umiejętności doświadczonych fotografów.
Dziękujemy również Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu wystawy.

Agnieszka Szafirska

Autorzy wystawy:
Andrzej Ciepliński
Michał Drozd 
Jacek Fischer †
Irena Gałuszka
Ryszard Gałuszka 
Jerzy Jawczak †
Leszek Kaliński 
Anna Katarzyna Kiełb 
Bogumił Kloc 
Jerzy Kotwica 
Robert Kozdraś 
Włodzimierz Kozło 
Krzysztof Neuberg 
Paweł Niemczak
Waldemar Łabudzki 
Jerzy Olma 
Jerzy Paszkowski 
Zdzisław Postępski †
Alina Popławska – Stankiewicz 
Stanisław Pudło 
Krzysztof Ruszel 
Jacek Stankiewicz 
Michał Szarek
Bogdan Szczupaj
Zdzisław Świeca 
Ryszard Trzeciak 
Bogdan Wąsacz 
Janusz Witowicz 
Igor Witowicz
Janusz Wojewoda 
Jerzy Wygoda 
Jerzy Żak †

Dzięki Galerii Fotografii MIasta Rzeszowa będziemy mogli pokazać Państwu historyczne zdjęcia, pochodzące ze zbiorowych wystaw członków Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego!

(lista jest jeszcze robocza, ponieważ zdjęcia sukcesywnie spływają)