Katarzyna Jopek

Fotografia jest dla mnie oderwaniem się od świata codziennego a wejściem w inny wymiar: irracjonalny, niepojęty, zapomniany i mroczny.
Inspiruje mnie rzeczywistość otaczająca nas wszem i wobec, niedostrzegalna na pierwszy rzut oka. Trzeba chcieć do niej dotrzeć, a zacznie jawić się sama.
Ulubiony temat fotografii to niedostrzegalne często piękno świata, który jest z nami i obok nas.
W stowarzyszeniu od 2015.
www: lacrymossa.blogspot.com

Czytaj online.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne