FAQ

FAQ, czyli lista odpowiedzi na większośc Waszych pytań, które chcielibyście, a nie zdążyliście zadać.

Skąd pomysł na zawiązanie Stowarzyszenia?

Najnowsze odkrycia archeologiczne dowodzą istnienia nieśmiałych planów powołania do życia sformalizowanej grupy już w 2004 roku, kiedy to w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa odbywały się nieformalne spotkania nieformalnej grupy, której wspólnym zainteresowaniem była fotografia. Formalnie stowarzyszenie zostało zawiązane w grudniu 2005 roku. Formalizacja pozwoliła nam na robienie tego co nas interesuje z pożytkiem dla społeczeństwa. Daje nam czasem satysfakcję, a przede wszystkim widzimy rezultaty podejmowanych przez nas działań.

Czym jest i czym tak właściwie zajmuje się Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim rozwijanie wśród swych członków umiejętności wiedzy i sztuki fotograficznej i popularyzację fotografii na zewnątrz we wszystkich jej dziedzinach – to nadrzędny cel wszystkich działań realizowanych przez Stowarzyszenie ujęty w Statucie.

Jaki jest status prawny Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000244762.

Kim są członkowie Stowarzyszenia / co łączy ludzi tworzących Stowarzyszenie?

Członkami stowarzyszenia są ludzie zajmujący się zawodowo w przeważającej większości zupełnie innymi dziedzinami niż fotografia, więc Stowarzyszenie jest prowadzone zazwyczaj “po godzinach”. Pasja lub hobby fotograficzne oraz przede wszystkim chęć rozwijania się w tej dziedzinie to wspólna cecha wszystkich członków.

Co dotąd zrobiliście?

Za dużo pisania – najłatwiej będzie prześledzić historię naszych działań zarchiwizowaną na stronie www.rsf.rzeszow.pl  oraz na facebooku: www.fb.com/RSF.rzeszow.
Podczas tych kilkunastu lat działania udało nam się z mało widocznej grupy, działającej przy Galerii Fotografii, wyjść “do ludzi”, stać się rozpoznawalnym stowarzyszeniem w Polsce (przynajmniej z nazwy), otworzyć całkiem rzeczywistą Galerię Nierzeczywistą (w niej studio i ciemnię) oraz nawiązać współpracę ze stowarzyszeniami fotograficznymi poza granicami Polski – na Ukrainie oraz Słowacji, z którymi realizujemy wspólne projekty, gdzie możemy pokazać swoją twórczość, czy pojechać na wspólny plener.

Nad czym pracujecie?

Przede wszystkim pracujemy nad rozwojem członków, wymyślając i mobilizując się wzajemnie do nowych aktywności, oraz realizacji starych sprawdzonych działań takich jak miesięczniki, miesięczniki tematyczne, comiesięczne plenery, wystawy grupowe, wewnętrzne szkolenia itp. Kolejną, nie mniej ważną częścią, są działania skupione wokół utrzymania Galerii Nierzeczywistej.

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia / kogo szukacie?

Przede wszystkim szukamy osób, które mają cokolwiek do powiedzenia swoimi fotografiami, lub aktywnie swojej drogi w fotografii poszukują, a jednocześnie chcą/potrafią działać w grupie, a często przede wszystkim dla grupy.

Dlaczego warto zostać członkiem Stowarzyszenia / co daje członkostwo w Stowarzyszeniu?

Stowarzyszenie to przede wszystkim możliwości, jakich samemu raczej trudno znaleźć:

  • udział w grupowych wystawach, projektach czy plenerach krajowych i zagranicznych,
  • wypożyczenia sprzętu będącego własnością RSF,
  • wystawienia się indywidualnie w galerii,
  • skorzystania z biblioteczki fotograficznej,
  • skorzystania z ciemni,
  • skorzystania ze studio fotograficznego,
 • dostęp do listy mailingowej, pozwalającej na bezpośredni kontakt pomiędzy wszystkimi członkami, czyli najszybsza droga do najświeższych informacji o działaniach, ofertach i innych ciekawych przedsięwzięciach fotograficznych, do których stowarzyszenie jest często zapraszane.

Od potencjału, zapału oraz zasobów czasowych i finansowych członków tak naprawdę zależy, czy z tych możliwości skorzystają.

Ile czasu pochłania działanie w RSF?

Jak w większości takich grup, aktywnie w stowarzyszeniu działa około 30% członków.
Minimum aktywności, którą powinni wykazywać wszyscy członkowie, to obowiązkowe pojawianie się na walnych zebraniach (min raz na rok). Warto brać udział w coponiedziałkowych spotkaniach, wysyłać zdjęcia na miesięczniki. Raz na miesiąc potrzebna jest zazwyczaj pomoc w ogarnianiu wystaw w galerii. W zależności od możliwości, na RSF poświęcamy  od kilku do kilkunastu godzin tygodniowo w zamian za satysfakcję, że coś fajnego się zrobiło.

Jakie są obowiązki każdego członka stowarzyszenia?

Oprócz możliwości są także i obowiązki:

  • systematyczne opłacanie składek,
  • dbanie o dobre imię RSF oraz poszanowanie innych członków,
  • przychodzenie na poniedziałkowe spotkania,
  • udział w miesięcznikach i miesięcznikach tematycznych,
 • pomoc podczas instalowania wystaw oraz utrzymania porządku w galerii

Obowiązki niestandardowe dla chętnych:

  • przygotowywanie prezentacji warsztatowych,
  • redagowanie artykułów na stronie,
  • redagowanie wpisów na fanpage RSF oraz Rzeszów Street Photo,
  • poszukiwanie ciekawych konkursów fotograficznych i informowanie o tym reszty,
  • pomoc przy przygotowaniu wniosków projektowych,
  • pomoc przy realizacji projektów,
 • pomoc przy organizacji wystaw.

Jak często i gdzie odbywają się spotkania i inne wydarzenia?

Spotkania Stowarzyszenia, które są otwarte (nie trzeba być członkiem by w nich uczestniczyć) odbywają się prawie w każdy poniedziałek o 18:30 w Galerii Nierzeczywistej. W przypadku wypadających świąt czy “długich weekendów” spotkania przekładamy albo odwołujemy. Takie spotkanie trwa od 2 do 4 godzin, jego przebieg jest raczej luźny. Omawiamy swoje zdjęcia, oglądamy jakieś filmy o tematyce fotograficznej, rozmawiamy o fotografii itp.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o nadchodzących imprezach, spotkaniach i wydarzeniach?

Najświeższe informacje o naszych działaniach pojawiają się na fanpage’u stowarzyszenia, tj. fb.com/RSF.rzeszow oraz na stronie rsf.rzeszow.pl. Ważniejsze informacje o naszych działaniach można także otrzymywać na maila, zapisując się do newslettera na stronie Newsletter.

Chcę Wam pomóc, mam nowe pomysły, chcę dać coś od siebie?

Zapraszamy do kontaktu – zamiast standardowego członkostwa można być członkiem wspierającym. Ogólnie mamy duże, często niewykorzystane, możliwości współpracy.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Gratulujemy jeśli doczytałeś do tego miejsca :).
Przede wszystkim należy zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia, niezbędnikiem nowego członka oraz uczestniczyć w poniedziałkowych spotkaniach w roli Sympatyka. Następnie należy przesłać lub przybyć na spotkanie wraz ze swoim portfolio zgodnie z zasadami podanymi na stronie Dołacz do nas.
Po spotkaniu i zaakceptowaniu przez Radę Artystyczną należy wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, wpłacić składki wraz z wpisowym i dostarczyć na spotkanie.

Jakie są koszty członkostwa?

Dla wszystkich członków wysokość składki wynosi minimum 20 zł na miesiąc, tj. 240 zł/rok. Zgodnie z punktem 17 statutu, każdy członek jest zobowiązany do regularnego opłacania składek, a za termin płatności przyjmuje się koniec każdego miesiąca. Wysokość wpisowego wynosi 50 zł.

Na co przeznaczane są pieniądze ze składek?

Składki przeznaczone są w całości na czynsz Galerii Nierzeczywistej, w której mamy oficjalną siedzibę Stowarzyszenia, uruchomiliśmy dla członków studio oraz ciemnię do fotografii tradycyjnej. Składki wystarczają na pokrycie około 50% kosztów utrzymania lokalu, pieniądze na pozostałą część czynszu staramy się zdobyć z lepszym bądź gorszym skutkiem z dotacji, projektów kulturalnych i innych działań wpisujących się w cele statutowe i sposoby ich realizacji.

Co będę z tego miał/a?

Oprócz możliwości o których mowa była parę punktów wyżej, działanie w RSF może zagwarantować mnóstwo satysfakcji ze wspólnie zrealizowanych pomysłów, których w pojedynkę nie udałoby się zrobić, albo rozczarowanie jeśli nasze działania przyniosły odwrotny skutek od zakładanego…

Czy jeśli robię zdjęcia komercyjne, czy RSF będzie moją działalność promował w swoich kanałach informacyjnych?

Z reguły unikamy promowania jawnej komercji członków ze względu na niekomercyjny charakter działalności Stowarzyszenia, więc jeśli właśnie założyłeś firmę i szukasz darmowej reklamy za pośrednictwem stowarzyszenia, to niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Mamy za to duże, często niewykorzystane, możliwości współpracy. Niektórzy członkowie w swojej działalności zawodowej świadczą także usługi fotograficzne, a jeśli ich praca wykracza poza ramy typowej fotografii komercyjnej, to takie rzeczy jak najbardziej promujemy.

Czy Stowarzyszenie osiąga zyski ze swojej działalności?

Nadwyżka budżetu (jeśli taka się zdarzy) przechodzi w całości na rok następny i jest wykorzystywana na cele statutowe stowarzyszenia, czyli na czynsz galerii.

Czy za swoje działania RSF dostaje pieniądze od miasta?

Nie – działania statutowe realizowane są przez RSF własnymi siłami i za własne pieniądze pochodzące ze składek członkowskich lub składek celowych.
Jeśli w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych nasz pomysł zostanie zauważony, to wtedy otrzymujemy dotację celową na pokrycie 90% kosztów jego realizacji. Dzięki temu udało nam się do tej pory zrobić kilka fajnych rzeczy w Rzeszowie, między innymi: „Fotoopowieści o mieście Rzeszowie” – diaporama o Chińczyku zwiedzającym Rzeszów, „Portret – Rzeszowskie warsztaty fotograficzne” – warsztaty fotografii portretowej, „Oblicza miasta 2013” – warsztaty fotografii dokumentalnej, „Prezentacja dorobku fotograficznego Zygmunta Kozimora” – wystawa fotografii, “Wystawa fotograficzna Metamorfozy w Galerii Nierzeczywistej Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego w Rzeszowie” – wystawa fotografii Alexego Iutina  ze Lwowa, „Warsztaty fotograficzne Rzeszów nieznany” – warsztaty fotografii tradycyjnej, “Zapisane na szkle – warsztaty fotografii techniką mokrego kolodionu”, “Przez dziurkę od…” – warsztaty fotografii otworkowej, “Rzeszów oczami młodzieży lat 60-tych” – warsztaty fotografii tradycyjnej dla seniorów.

Czy RSF prowadzi komercyjne warsztaty?

Wszystkie nasze działania z założenia mają charakter niekomercyjny, oraz są skierowane przede wszystkim do członków Stowarzyszenia. Do tej pory warsztaty otwarte, realizowane w ramach różnorakich dotacji z urzędu miasta były dla uczestników darmowe, natomiast szkolenia organizowane bez wsparcia miały charakter wyłącznie wewnętrzny i opierały się na pokryciu kosztów ich przeprowadzenia przez członków. W planach mamy prowadzenie warsztatów zewnętrznych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Czy Polacy mieszkający za granicą mogą wstąpić do stowarzyszenia?

Tak, a także cudzoziemcy mogą zostać członkami Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem.


Galeria Nierzeczywista

Czym jest Galeria Nierzeczywista?

Galeria Nierzeczywista jest jak najbardziej rzeczywistą galerią fotografii na mapie Rzeszowa :). Mieści się przy ulicy Jana Matejki 10 (boczna ulica Rynku) i jest otwarta standardowo w poniedziałki podczas spotkań Stowarzyszenia oraz w czasie wernisaży. W galerii mieści się także czytelnia książek fotograficznych, studio fotografii oraz ciemnia do fotografii tradycyjnej.

Skąd nazwa?

Nazwa galerii została nam z czasów gdy nie mieliśmy jeszcze swojego miejsca na ziemi, więc stworzyliśmy wirtualną galerię fotografii, nierzeczywista.art.pl, gdzie oficjalnie co miesiąc o umówionej godzinie odbywał się “cyfrowy” wernisaż i odsłaniana była nowa wystawa fotografii. Taka galeria działała przez ponad rok, do momentu wynajęcia lokalu, w którym obecnie urzędujemy :).

Kto płaci za czynsz?

Jak już napisaliśmy kilka punktów wyżej, 100% składek członkowskich przeznaczamy na pokrycie 50% czynszu za lokal…

Jakie jest wyposażenie Galerii?

Przez te kilka lat naszej przygody z galerią udało nam się już parę razy odmalować ściany :), wyposażyć lokal w żyłkowy system mocowania prac. Do prezentacji swoich (i nieswoich) zdjęć zakupiliśmy aluminiowe ramy 50x70cm i 100x70cm oraz sztalugi. Na potrzeby spotkań zaopatrzyliśmy lokal w 40 krzeseł, podwieszony do sufitu rzutnik multimedialny, rozwijany ekran oraz rolety wyciemniające, by bez wpływu światła z zewnątrz można było robić prezentacje i spotkania. Ostatnio własnymi siłami skleciliśmy 4 sofy ze staroużytecznych palet, którym do pełni szczęścia brakuje tylko miękkich poduszek :).

Kto może pokazać swoją wystawę w Galerii?

Pierwszeństwo w ekspozycji swoich prac mają wystawy projektowe oraz grupowe Stowarzyszenia, potem członkowie, którzy dorośli swoją twórczością do indywidualnej wystawy. Następnie próbujemy zapraszać do Rzeszowa bardziej znanych twórców spoza Rzeszowa w miarę naszych możliwości finansowych (czyli jak się uda ściągnąć dobrą wystawę w zamian za koszt jej transportu… :)), by przybliżyć mieszkańcom miasta i członkom także inne spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

Czy w pokazujecie jedynie fotografię?

Tak – w szerokim pojęciu, ale tylko fotografię. Na ul. 3-go Maja jest “Galeria r_z”, którą prowadzi rzeszowski oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, gdzie można zobaczyć inne dziedziny sztuki.

Kiedy otwarta jest galeria?

Galeria standardowo otwarta jest w poniedziałki od 18:30 do 21:30 oraz podczas wernisaży. W pozostałe dni wystawy można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym.

Dlaczego Galeria nie jest otwarta jak “normalne” galerie?

Wyszliśmy z założenia, że osoby które faktycznie chcą zobaczyć wystawę, to albo podczas wernisażu, albo po umówieniu telefonicznym ją zobaczą.

Dlaczego nie wprowadzicie dyżurów?

Wprowadziliśmy i doszliśmy do przerażających wniosków, że siedzenie 4h w pustej galerii dla 3 przypadkowych odwiedzających, którzy raczej zabłądzili niż celowo zaglądnęli jest bezcelowe, dlatego zarzuciliśmy ten pomysł i wprowadzili dyżurnego Sławka pod telefonem.

Dlaczego nie zatrudnicie kogoś kto będzie w galerii siedział?

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie zatrudnia pracowników, a tym bardziej nie posiada takich możliwości finansowych.

Dlaczego nie założycie klimatyzacji?

… chyba dodawać nic nie musimy 🙂


Studio

Jakie jest wyposażenie studio RSF

Trochę tych “szpejów” nazbieraliśmy…
Wyposażenie studia:

  1. 2x Studyjna lampa błyskowa QUANTUUM Pulse 600 Pro z czaszami – mocowanie Bowens;
  2. softbox oktagonalny QUANTUUM 180 cm + grid;
  3. softbox prostokątny QUANTUUM 80 x 120 cm + grid;
  4. statywy oświetleniowe 2 szt z dodatkową poprzeczką do mocowania teł;
  5. zestaw do zawieszania teł na statywach 2,9m
  6. zestaw do zawieszania teł na ścianie – 3 komplety
  7. parasolki:
   – odbijające 3 szt;
   – parasolki odbijające typu softbox 100cm – 2 szt, 80cm – 2 szt;
   – parasolka odbijająca biała QUANTUUM 185cm.
  8. beauty dish Quantuum 55cm z dyfuzorem oraz gridem;
  9. wrota z gridem oraz filtrami kolorowymi;
  10. snoot z gridem oraz filtrami kolorowymi;
  11. zestaw portretowy do mocowania blend wraz z blendami złoto srebrnymi
  12. Tła fotograficzne:
  13. trzy tła 2,5m polipropylenowe (białe, czerwone i niebieskie)
  14. polipropylenowe 2,5m – czarne szt.1,
  15. polipropylenowe 2,5m – białe szt.1,
  16. polipropylenowe 2m (gnieciuch) szt 1.
  17. Blendy:
   QUANTUUM 5w1 180×120;  QUANTUUM 5w1 150×100;  QUANTUUM 60 cm;
  18. Radiowe wyzwalacze:
   Fomei – 1 szt.;  Yongnuo RF-605N – 2szt.;  Yongnuo RF-605C – 2szt.
  19. Światłomierz Sekonic Flash Master L-358
 1. zestaw oświetlenia ciągłego
  – oprawki e27 – dwie pojedyncze i dwie podwójne;
  – żarówki 125W 5500K 4 szt;
  – żarówki 65W 5500K 3 szt;
  – dwa uchwyty boczne do lamp
  – dwa statywy 238cm.
 2. Lampa światła stałego pierścieniowa, fluorescencyjna 60 W

Kto może korzystać ze studio?

Ze studia mogą korzystać członkowie RSF, którzy nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Ile kosztuje korzystanie ze studio?

Ustaliliśmy na Walnym Zebraniu, że za korzystanie ze studia będziemy wpłacać na cele statutowe dodatkową składkę przeznaczoną na rozbudowę studia i utrzymanie sprawności sprzętu oświetleniowego:
– 10 zł/h – w przypadku sesji niekomercyjnej,
– 20 zł/h – w przypadku sesji komercyjnej.


Ciemnia

Jakie jest wyposażenie ciemni RSF

Ciemnia jest wyposażona w dwa czynne powiększalniki (pamiętające słusznie minioną epokę, ale sprawne :)), sporo różnorakiego osprzętu ciemniowego, jak koreksy czy kuwety, trochę przeterminowanych papierów i chemii, z której można po części korzystać.

Kto może korzystać ze ciemni?

Z ciemni mogą korzystać członkowie RSF, którzy nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Ile kosztuje korzystanie ze ciemni?

Ustaliliśmy na Walnym Zebraniu, że korzystanie z ciemni będzie darmowe.


Pozostały sprzęt

Czym dysponuje Stowarzyszenie?

Poza wymienionymi wyżej dysponujemy kalibratorem do monitorów X-Rite I1 Display, dzięki któremu członkowie mogą sami sobie w miarę możliwości sprzętowych skalibrować monitor, rzutnik, który można pożyczyć do prezentacji multimedialnych poza siedzibą stowarzyszenia, plenerową lampą Fomei Panther 600 mini z mocowaniem Bowens.

Kto może korzystać ze sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia?

Ze  sprzętu mogą korzystać członkowie RSF, którzy nie zalegają z opłatami składek członkowskich.

Ile kosztuje korzystanie ze ze sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia?

Ustaliliśmy na Walnym Zebraniu, że korzystanie z ww. sprzętów co celów niekomercyjnych będzie darmowe.


Działania stałe

Miesięczniki i Galeria Jednego Zdjęcia

Miesięczniki to comiesięczne wewnętrzne konfrontacje fotograficzne, gdzie członkowie (chętni) przedstawiają swoją najlepszą pracę zrobioną w miesiącu poprzednim, którą nie ujawniając autorstwa, omawiamy na poniedziałkowym spotkaniu a spośród przesłanych wybieramy najlepszą w głosowaniu.
Następnie, dalej bez ujawniania autorstwa, zestaw prac jest wysyłany do każdorazowo innego, utalentowanego / utytułowanego fotografa bądź malarza spoza stowarzyszenia, którego zadaniem jest subiektywny wybór najlepszej pracy oraz jego pisemne uzasadnienie. Do tej pory recenzentami byli: Mariusz Forecki, Marcin Głuszek, Tomasz Sobczak, Andrzej Rutyna, Tadeusz Piotr Prociak, Michał Stańczyk, Bartłomiej Busz, Tomasz Lazar, Andrzej Baturo, Paweł Adamiec, Łukasz Kamiński, Cezary Łutowicz, Tadeusz Późniak, Andrzej Łada, Beata Podwysocka, Irena Gałuszka, Bogdan Szczupaj, Aleksander Prugar, Magdalena Wdowicz Wierzbowska, Jerzy Bednarski, Ireneusz Misiak, Barbara Bokota Tomala, Dmytro Petryna, Michał Drozd, Maciej Majewski oraz  Janusz Mielczarek. Ciekawostką jest dla nas zawsze potwierdzenie lub rozbieżność wyboru najlepszego zdjęcia przez nas na spotkaniu oraz recenzenta z zewnątrz. Przewodnią zasadą tego przedsięwzięcia jest suma subiektywności, która przy dużej liczbie oceniających powinna być w miarę obiektywna 🙂
Wybrana praca drukowana jest w formie plakatu 100x70cm i wieszana w tzw. “Galerii Jednego Zdjęcia”, która ma swoje miejsce w witrynie naszej Galerii oraz w restauracji Powoli Cafe przy ul. Mickiewicza 4 w Rzeszowie.
Ponad dwuletni okres realizacji tego przedsięwzięcia zamknęliśmy w styczniu 2018 roku wystawą składającą się z 25 fotogramów. Jesteśmy obecnie w trakcie wydruku katalogu wystawy, który każdy recenzent niedługo otrzyma!

Miesięczniki tematyczne

Miesięczniki tematyczne to podobnie jak wcześniejsze comiesięczne wewnętrzne konfrontacje fotograficzne, gdzie członkowie (chętni) przedstawiają swoją najlepszą pracę zrobioną na zadany wcześniej temat. W tym przypadku nie narzucamy sobie ograniczenia czasowego, więc fotografia może pochodzić także z głębokiego archiwum.
Podobnie jak w przypadku miesięczników, nie ujawniając autorstwa, omawiamy zdjęcia na poniedziałkowym spotkaniu a spośród przesłanych wybieramy najlepsze w głosowaniu. Zestaw z wynikami publikujemy zazwyczaj na Facebooku.

Wystawy grupowe

Coroczną, najważniejszą wystawą stowarzyszeniową jest Rocznik, który jest zbiorem najlepszych prac wykonanych przez członków w roku poprzednim i ma pokazywać aktualny poziom Stowarzyszenia.
Wystawa jest wybierana spośród przesłanych propozycji przez Radę Artystyczną, następnie drukowana niestety na koszt każdego z pokazujących swoje prace.
Kolejną cykliczną wystawą są “Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne”, gdzie na ustalony wcześniej temat zbieramy propozycje i przy pomocy Rady Artystycznej wybieramy najlepszy zestaw. Po wystawie w Wojewódzkim Domu Kultury, pokazujemy w Galerii Nierzeczywistej wystawę w szerszym zakresie.

Wystawy indywidualne

Członkowie Stowarzyszenia, pragnący pokazać swoją twórczość w formie wystawy indywidualnej bądź jako projekt kilkuosobowy, przedstawiają swoją propozycję Radzie Artystycznej RSF i z nią ustalają ostateczny wygląd bądź otrzymują akceptację i określają termin wystawy.
Stowarzyszenie niestety nie finansuje wydruków zdjęć, a udostępnia jedynie pomieszczenie, ramy oraz prowadzi całą kampanię medialną wystawy.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne