Niezbędnik nowego członka

RSF w skrócie, czyli z czym to się je:

Wstępując do Stowarzyszenia masz możliwość:

1. Kontaktu z ludźmi podobnie zakręconymi.

2. Nauki płynącej z rozmów o fotografii i kontaktu z ludźmi na różnych etapach rozwoju fotograficznego

3. Konfrontacji i mniej lub bardziej subiektywnej oceny Twoich zdjęć;

 


 

 4. Udziału w plenerach, warsztatach i wystawach organizowanych przez RSF*;

* Udział w warsztatach w przypadku projektów dofinansowanych z zewnątrz może być częściowo płatny, w pozostałych przypadkach jeśli warsztaty czy plenery są wyjazdowe, każdy pokrywa koszty ewentualnego dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

** Udział w wystawie grupowej wiąże się z kosztami. Czasami pokrywamy je z projektów pisanych przez zarząd lecz w większości przypadków, koszty wywołania zdjęcia ponosi autor.  Plus zrzutka na wino podczas wernisażu :). Po wystawie wszystkie prace pozostają w archiwum RSF do dalszych ekspozycji w innych miejscach.

5. Wypożyczenia sprzętu będącego własnością RSF*:

  – kalibratora do monitora

  – światłomierza

  – lampy plenerowej Fomei Panther 600 mini

  – sztalug i ram do celów wystawienniczych

  – zestawu parasolek do fotografii studyjnej

  – rzutnika (także do celów wystawienniczych – pokazów itp)

 * Sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie do celów niekomercyjnych, w zastosowaniach komercyjnych po konsultacji z Zarządem można ustalić koszt wynajęcia sprzętu.

 6. Dostępu do biblioteki RSF

W postaci elektronicznej, między innymi wzory pism i umów dla fotografa, książki polsko i anglojęzyczne, masa czasopism oraz filmów i wideoporadników o tematyce fotograficznej*.

W formie drukowanej albumy krajowe, zagraniczne oraz archiwalne czasopisma m.in. FOTO. W naszym posiadaniu jest także cały nakład Biuletynu Fotograficznego

 * uprasza się o nie rozpowszechnianie na zewnątrz.

7. Korzystania z ciemni i studia w lokalu RSF:

8. Promocji swoich zdjęć na wystawach i stronach internetowych RSF:

* Pod warunkiem, że nie jest to fotografia komercyjna o niskich lotach (czyt. chałturnicza).

 RSF nie powie Ci jak masz robić zdjęcia, ale na pewno wskaże jak ich nie powinno się robić 🙂

Wstępując do Stowarzyszenia masz niestety też obowiązki:

1. Przychodzenia na poniedziałkowe spotkania.
2. Pokazywania min. jednego zdjęcia w miesiącu na Miesięcznikach*.
3. Wykazania odrobiny chęci i zaangażowania w projekty realizowane przez RSF (takie rzeczy na przykład realizowaliśmy w 2016 roku).
4.Opłacania składek (20zł/mc).

 * Miesięczniki – obowiązkowe czasopismo RSF-u – w drugi poniedziałek każdego miesiąca omawiamy zdjęcia zrobione przez członków w miesiącu poprzednim. Jedno zdjęcie (najlepsze jakie Twoim zdaniem udało Ci się zrobić w miesiącu) należy przesłać na adres miesieczniki@rsf.rzeszow.pl do pierwszego poniedziałku w miesiącu włącznie.

 * Miesięczniki tematyczne – w czwarty poniedziałek miesiąca omawiamy zdjęcia przesłane przez członków na zadany temat (nie liczy się w tym przypadku data zrobienia zdjęcia – może być nowe, może być z głębokiej szuflandii).

Wstępując do Stowarzyszenia miej świadomość, że:

1. Zarząd ma zawsze rację, a jak nie ma racji, to patrz punkt 1 :).

2. Pokazując zdjęcie publicznie musisz się liczyć z pojawieniem się krytycznych komentarzy (nawet jeśli w Twoim mniemaniu zdjęcie jest idealne). Mamy założenie, że szybciej człowiek się uczy na swoich błędach, gdy mu je ktoś wypunktuje niż na słodzeniu.

3. Jeśli uważasz się za fotografa skończonego, który już wszystko wie, to my będziemy czerpać z twojego źródła wiedzy. Lecz pamiętaj, że zderzenie z RSF-em może czasem być też jak kubeł zimnej wody na głowę.

4. Nie zawsze krytyka będzie konstruktywna*, a dyskusja pod zdjęciem będzie się toczyła po właściwych torach, ale staramy się tego pilnować.

*Konstruktywna krytyka – to specyficzny rodzaj komentarza, w którym ludzie dzielą się merytorycznymi uwagami na temat zdjęcia oraz wskazówkami co do ewentualnej możliwości poprawy, czy udoskonalenia fotografii. Konstruktywna krytyka ma na celu pomoc autorowi w rozwijaniu jego warsztatu.

5. Poczucie humoru i odrobina dystansu do siebie i swoich prac może być bardzo pomocna.

* Większość dyskusji o działaniach Stowarzyszenia prowadzimy na poniedziałkowych spotkaniach oraz forum mailowym, lecz decyzje ze względu na odpowiedzialność karną i majątkową podejmuje Zarząd.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne