Składki

Na podstawie uchwał z Walnego Zebrania z dnia 15 grudnia 2014r. ustala się:

Dla członków wstępujących wysokość wpisowego wynosi 50 zł.

Dla wszystkich członków wysokość składki wynosi minimum 20 zł na miesiąc, tj. 240 zł/rok.
Zgodnie z punktem 17 statutu, każdy członek jest zobowiązany do regularnego opłacania składek. Za termin płatności przyjmuje się koniec każdego miesiąca.

Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać na następujący nr konta:

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne
51 1750 0012 0000 0000 2729 9156
z dopiskiem: RSF Rok, Imię Nazwisko

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne