Janusz Witowicz

(ur. 16 XII 1937, w Tarnopolu), absolwent I Liceum (1955), studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej (1955–60), artysta, fotografik, specjalizuje się w fotografii kreacyjnej, prace swoje prezentował na wielu krajowych i zagranicznych wystawach, uzyskał ponad 30 medali oraz liczne wyróżnienia na konkursach fotograficznych.

O sobie:
Fotografia jest dla mnie sposobem na życie. Fotografuję od 60 lat. Na początku było to raczej hobby, potem bardziej świadome wyrażanie swojego stosunku do świata, wreszcie źródło utrzymania.
Inspirowały mnie wydarzenia, te mniej ważne i te najważniejsze. Miałem wiele szczęścia uczestniczyć w wydarzeniach (1956 – 2000) z pozycji dziennikarza.
Najważniejsze osiągnięcia:
– w 1984 roku zostałem przyjęty do ZPAF-u,
– moje nazwisko znalazło się w “Antologii Fotografii Polskiej 1839 – 1989” Jerzego Lewczyńskiego,
– pierwszy sukces – I miejsce w II wystawie Fotografii Artystycznej Studentów Warszawy 1966.

W stowarzyszeniu od 2016 roku.

Czytaj online

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne