2015

Sprawozdanie z działalności Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego w roku 2015

Stałe formy działalności:

Cotygodniowe spotkania członków w poniedziałki w lokalu RSF Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie, .
Strona internetowa www.rsf.rzeszow.pl/. – oglądalność na poziomie 2000 – 8000 odsłon unikatowych użytkowników miesięcznie.
Fanpage na portalu Facebook – www.fb.com/RSF.Rzeszow, który oprócz członków obserwuje ponad 1600 osób, w porównaniu z 1200 z poprzedniego roku. Zasięg postów publikowanych na stronie dochodzi do około 1500 – 6300 osób.
Rzeszów Street Photo – www.fb.com/RzeszowStreetPhoto kontynuacja inicjatywy mającej na celu budowanie kolekcji zdjęć Rzeszowa w stylistyce street art photo, autorstwa członków RSF oraz mieszkańców Rzeszowa. Zdjęcia przesłane na adres stretphoto@rsf.rzeszow.pl są publikowane na platformie Facebook. Fanpage obserwuje ponad 800 osób (2014 około 600 osób).
Czytelnia RSF-u – czytelnia dostępnych w internecie darmowych pozycji książkowych oraz czasopism, o tematyce fotograficznej, opublikowanych na stronie www.rsf.rzeszow.pl/category/czytelnia/ oraz archiwalnych wydań czasopism o tematyce fotograficznej i książek zgromadzonych do tej pory przez Stowarzyszenie. Czytelnia mieści się w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10, w Rzeszowie.
Fotorelacje – dokumentowanie wszystkich ważnych wydarzeń z działalności Stowarzyszenia, jak również ciekawszych imprez organizowanych w mieście. Zdjęcia opublikowane są na stronie www.rsf.rzeszow.pl/galeria/.
Galeria Nierzeczywista – galeria fotografii www.nierzeczywista.art.pl prezentująca projekty fotograficzne członków jak również całego stowarzyszenia, mieszczącą się przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie.
“Miesięczniki +” , magazyn został poszerzony o miesięczniki tematyczne, zdjęcia Rzeszów Street Photo, portfolio członków Stowarzyszenia, fotoakcje, plenery wystawy. W kwietniu 2014 Miesięczniki + otrzymały nową szatę graficzna.

Cykliczne przedsięwzięcia fotograficzne podejmowane przez członków RSF:

Miesięczniki – comiesięczne konfrontacje fotograficzne wewnątrz stowarzyszenia. Podczas nich członkowie stowarzyszenia prezentują i omawiają swoje najlepsze zdjęcie miesiąca. Poprzez tajne głosowanie wybierane jest najlepsze zdjęcie w grupie. Miesięczniki są publikowane w formie elektronicznego periodyku na stronie internetowej www.rsf.rzeszow.pl/category/miesieczniki/.
Miesięczniki tematyczne – comiesięczne konfrontacje fotograficzne wewnątrz stowarzyszenia. Podczas nich członkowie stowarzyszenia prezentują i omawiają swoje zdjęcia zrobione na zadany wcześniej temat.
Rocznik – jest to wystawa i katalog podsumowujący roczne dokonania członków RSF.
Fotograficzna środa – w 2014 roku zapoczątkowaliśmy spotkania z cyklu Fotograficzna środa, podczas których w studiu fotograficznym RSF podejmujemy eksperymenty fotograficzne, majsterkujemy celem zdobycia nowych możliwości ,czy fotografujemy podopiecznych Fundacji Felineus
PDF – Poniedziałkowe Dyskusje Fotograficzne – również w 2014 roku rozpoczęliśmy cykl Poniedziałkowych Dyskusji Fotograficznych, których zadaniem jest rozwijanie wśród członków RSF umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej. W ramach PDF odbywają się spotkania autorskie, prelekcje i prezentacje dotyczące fotografii, które stają się podstawą do dyskusji. W 2014 gośćmi PDF byli min. Michał Drozd i Kuba Ochnio.

Działania Zarządu RSF

Spotkania Zarządu RSF w 2014 r. odbywały się w celu omówienia bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podejmowania decyzji dotyczących finansów Stowarzyszenia. Większość spraw omawiana była także na spotkaniach Stowarzyszenia wspólnie z wszystkim członkami RSF.

Dotyczyło to głownie decyzji związanych z utrzymaniem lokalu Galerii Nierzeczywistej, organizacji wystaw, wernisaży, warsztatów i plenerów fotograficznych, oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia. Notatki z dyskusji zostały sporządzone i zarchiwizowane w elektronicznym katalogu Zarządu.

Na bieżąco ustalenia i plany podejmowane na spotkaniach są udostępniane drogą mailową wszystkim członkom Stowarzyszenia na zasadzie wiadomości z grupy mailowej.

Spotkania zarządu odbyły się w dniach:

22.01.2015 r.
Omówienie spraw związanych z prowadzeniem księgowości
Ustalenie regulaminu pisania i realizowania projektów przez RSF

19.03.2015 r.
Podsumowanie działań podjętych po ostatnim spotkaniu zarządu RSF
Podsumowanie stanu finansów stowarzyszenia
Zatrudnienie nowej księgowej i zamknięcie starego konta
Ustalenie listy członków i podsumowanie wpłat członkowskich za 2014
Omówienie realizacji Projekt przez dziurkę od klucza
Udział RSF w Nocy Muzeów
Organizacja 10 letniej rocznicy działalności RSF
Wybór członków Rady Artystyczna
Projekt Partnerstwo z powiatem
Estrada Rzeszowska

11.06.2015 r

Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego za rok 2014.
Projekt przez dziurkę od 26-28.06
Projekt spotkania z fotografią
Plener ze Słowakami (zaproszenie ich do Rzeszowa)
Wystawa Słowaków
Wolne wnioski

14.10.2015
1. Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
2. Organizacja galeriI Nierzeczywistej
3. Organizacja wystawy rocznikowej

16.12.2015
Jerzy Wygoda – co zrobić, by zaktywizować resztę członków?
Aktywizacja członków
Działalność Zarządu
Podsumowanie finansów
Podsumowanie projektów
Podsumowanie składek, oraz ewentualna decyzja na temat osób zalegających ze składkami 12 miesięcy;
Legitymacje – przyjęcie regulaminu ich wydawania;
Przyjęto regulamin wydawania legitymacji (załącznik do notatki)
Prośba o zawieszenie na przyszły rok członkostwa Jacka Książka i wykreślenie Rafała Nowaka – podjęcie uchwały;
otwarcie się RSF na współpracę z fotografami i grupami spoza rsf
Warsztaty
Akcje
Walne zebranie

INICJATYWY W RSF
W roku 2015 członkowie RSF brali udział i organizowali następujące przedsięwzięcia, wystawy i pokazy fotograficzne:

STYCZEŃ 2015
5 stycznia Wystawa pokonkursową 6. Międzynarodowego Salonu Martwa natura w fotografii Częstochowa 2014, uczestnicy – Agnieszka Szafirska i Marek Majewski.
9 stycznia wystawa fotografii „Koty” Galerii Nierzeczywistej
15 stycznia Wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Warańskiej „Przenikanie”, Muzeum Rzemiosła w Krośnie
13 styczeń wyjazd do Koszyc z wystawą rocznikową Spotkanie z członkami fotoklubui K-91 z Koszyc
Wernisaż wystawy Rocznik 2014 w Uniwersytetu Katolickiego w Koszycach
23 stycznia o godzinie 18:00 powarsztatowa wystawę cyjanotypii „Błękit pruski”.
Autorzy wystawy: Joanna Bród, Agnieszka Krupa, Mirosław Maciąg, Viktoria Romaniuk, Jan Szczepański, Grzegorz Winiarski.
29 stycznia Udział członków RSF w spotkaniu autorskim z Chrisem Niedenthalem Millenium Hall

LUTY 2015
16 luty otwarte spotkanie z cyklu PDF (Poniedziałkowe Dyskusje Fotograficzne).
Michał Drozd, a tematem „Czytanie i interpretacja fotografii”

20 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Galerii Nierzeczywistej„Fotografia dobrowolna wybór z negatywów 1999-2013” autorstwa Michała Drozda.

19 luty Plener w Chacie nad Wisłokiem

28 luty wystawa fotografii Jerzego Wygody pod tytułem „Tamten Rzeszów”. Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie
28 luty wystawę Grzegorza Kobiernika pt. „Wstępy” Galeria OPE

MARZEC 2015
5 marca Wystawa i warsztaty Cyjanotypia.
13 marca na wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Warańskiej „Przenikanie”.Galeria Nierzeczywistej

KWIECIEŃ 2015
24 kwietnia Wernisaż wystawy i 10 rocznicy powstania RSF, Galerii Nierzeczywista
29 kwietnia Plener Polsko Słowacki w Koszycach

MAJ 2015
14 maj XIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne zdobycie głównej nagrody dla RSF za zestaw „Krajobraz minimalny”.
23-24 maja festiwalu Art Territory Łuck Ukraina- wystawa podsumowująca plener RSF-u w 2014R. na Ukrainie
27 maj wernisaż wystawy fotografii Nicolas Grospierre „Litewskie przystanki autobusowe” w Galeria Nierzeczywista

CZERWIEC 2015
1-3 czerwiec plener międzynarodowy w Tatrach Zachodnich w Słowacji
(uczestniczyli Agnieszka Szafirska, Jan Szczepański, Mirosław Maciąg, Sławomir Fornal)
20 czerwca wystawa fotografii „Pomiędzy wczoraj, a jutro… najwyższy czas na nadzieję!„.Galerii Nierzeczywistej
22 czerwca warsztaty Prawo dla fotografów prawo autorskie i prawo autorskie
26-28 czerwca Warsztaty fotografii otworkowej „Przez dziurkę od”, w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Galerii Nierzeczywistej

LIPIEC 2015
10 lipca wernisaż wystawy podsumowującej warsztaty fotografii otworkowej, prowadzone przez Pawła Olearkę podczas Europejskiego Stadionu Kultury.
Uruchomienie Atelier fotograficznego „Spójrz mi w oczy”„Rzeszowskie spotkania z fotografią”

SIERPIEŃ 2015

13 sierpnia od 16:00 do 19:00, Jarosław Mazur mówił o krajobrazie a Estera Kulawska o architekturze.
Spotkanie z fotografem dokumentalistą – Krzysztofem Kochem – laureatem m.in. nagród w konkursie BZWBK Press Photo.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne