Historia

Sprawozdanie z działalności Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego w roku 2014

Stałe formy działalności:


Cotygodniowe spotkania członków w poniedziałki  w lokalu RSF  Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie, .

Strona internetowa www.rsf.rzeszow.pl/. – oglądalność na poziomie 2000 – 6000 odsłon unikatowych użytkowników miesięcznie.

Fanpage na portalu Facebook – www.fb.com/RSF.Rzeszow, który oprócz członków obserwuje ponad 1200 osób, w porównaniu z 600 z poprzedniego roku. Informacje udostępniane na stronie dochodzą do około 2000 – 3000 osób.

Rzeszów Street Photo – www.fb.com/RzeszowStreetPhoto kontynuacja inicjatywy mającej na celu budowanie kolekcji zdjęć Rzeszowa w stylistyce street art photo, autorstwa członków RSF oraz mieszkańców Rzeszowa. Zdjęcia przesłane na adres stretphoto@rsf.rzeszow.pl są publikowane na platformie Facebook. Fanpage obserwuje ponad 680 osób.

Czytelnia RSF-u – czytelnia dostępnych w internecie darmowych pozycji książkowych oraz czasopism, o tematyce fotograficznej, opublikowanych na stronie www.rsf.rzeszow.pl/category/czytelnia/ oraz archiwalnych wydań czasopism o tematyce fotograficznej i książek zgromadzonych do tej pory przez Stowarzyszenie. Czytelnia mieści się w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10, w Rzeszowie.

Fotorelacje – dokumentowanie wszystkich ważnych wydarzeń z działalności Stowarzyszenia, jak również ciekawszych imprez organizowanych w mieście. Zdjęcia opublikowane są na stronie www.rsf.rzeszow.pl/galeria/.

Galeria Nierzeczywista – galeria fotografii www.nierzeczywista.art.pl prezentująca projekty fotograficzne członków jak również całego stowarzyszenia, mieszczącą się przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie.

Miesięczniki + – od stycznia 2014 nasze internetowe Miesięczniki zmieniły się w Miesięczniki +, magazyn został poszerzony o miesięczniki tematyczne, zdjęcia Rzeszów Street Photo, portfolio członków Stowarzyszenia, fotoakcje, plenery wystawy. W kwietniu 2014 Miesięczniki + otrzymały nową szatę graficzna.
 

Cykliczne przedsięwzięcia fotograficzne podejmowane przez członków RSF:


Miesięczniki – comiesięczne konfrontacje fotograficzne wewnątrz stowarzyszenia. Podczas nich członkowie stowarzyszenia prezentują i omawiają swoje najlepsze zdjęcie miesiąca. Poprzez tajne głosowanie wybierane jest najlepsze zdjęcie w grupie. Miesięczniki są publikowane w formie elektronicznego periodyku na stronie internetowej www.rsf.rzeszow.pl/category/miesieczniki/.

Miesięczniki tematyczne – comiesięczne konfrontacje fotograficzne wewnątrz stowarzyszenia. Podczas nich członkowie stowarzyszenia prezentują i omawiają swoje zdjęcia zrobione na zadany wcześniej temat.

Rocznik –  jest to wystawa i katalog podsumowujący roczne dokonania członków RSF.

Fotograficzna środa – w 2014 roku zapoczątkowaliśmy spotkania z cyklu Fotograficzna środa, podczas których w studiu fotograficznym RSF podejmujemy eksperymenty fotograficzne, majsterkujemy celem zdobycia nowych możliwości 😉 ,czy fotografujemy podopiecznych Fundacji Felineus

PDFPoniedziałkowe Dyskusje Fotograficzne – również w 2014 roku rozpoczęliśmy cykl Poniedziałkowych Dyskusji Fotograficznych, których zadaniem jest rozwijanie wśród członków RSF umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej. W ramach PDF odbywają się spotkania autorskie, prelekcje i prezentacje dotyczące fotografii, które stają się podstawą do dyskusji. W 2014 gośćmi PDF byli min. Michał Drozd i Kuba Ochnio.

 

Działania Zarządu RSF


Spotkania Zarządu RSF  w 2014 r. odbywały się w celu omówienia bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz podejmowania decyzji dotyczących finansów Stowarzyszenia. Większość spraw omawiana była także na spotkaniach Stowarzyszenia wspólnie z wszystkim  członkami RSF.

Dotyczyło to głownie decyzji związanych z utrzymaniem lokalu Galerii Nierzeczywistej, organizacji wystaw, wernisaży, warsztatów i plenerów fotograficznych, oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia.  Notatki z dyskusji zostały sporządzone i zarchiwizowane w elektronicznym katalogu Zarządu.

Na bieżąco ustalenia i plany podejmowane na spotkaniach są udostępniane drogą mailową wszystkim członkom Stowarzyszenia na zasadzie wiadomości z grupy mailowej.

Spotkania zarządu odbyły się w dniach:

06 marca 2014

1. Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
2. Omówienie realizacji planowanych projektów
3. Wyznaczenie terminu spotkania sprawozdawczego na 17.03.2014
4. Omówienie i ocena portfolio kandydata na członka oraz podjęcie decyzji o akceptacji kandydata
5. Dyskusja na temat zasad przyjmowania nowych członków
6. Omówienie harmonogramu Galerii Nierzeczywistej i innych planowanych wystaw
7. Zasady działania działu marketingu w RSF

02 kwietnia 2014

1. Omówienie i ocena portfolio kandydata na członka oraz podjęcie decyzji o akceptacji kandydata – rada artystyczna
2. Rocznik 2013 – wybór zdjęć na wystawę – rada artystyczna
3. Uszczegółowienie kryteriów i skali ocen na miesięcznikach – rada artystyczna
4. Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
5. Omówienie finansów Stowarzyszenia
6. Omówienie zasad przyjmowania nowych członków
7. Aktualizacja RSF
8. Omówienie harmonogramu Galerii Nierzeczywistej i innych planowanych wystaw
9. Patroni medialni wystaw
10. Zbiórki publiczne w kontekście działalności RSF

30 maja 2014

1. Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
2. Omówienie finansów Stowarzyszenia
3. Omówienie realizacji projektów i pozostałych działań RSF
4. Omówienie zasad przyjmowania nowych członków
5. Omówienie harmonogramu Galerii Nierzeczywistej i innych planowanych wystaw
6. Zbiórki publiczne w kontekście działalności RSF
7. Zaplanowanie akcji fotograficznej na Dzień Dziecka

16 czerwca 2014

1. Omówienie i uchwalenie realizacji przez RSF projektu „Oblicza Podkarpacia”

3 września 2014

1. Podsumowanie realizacji projektu – wystawa Aloszy Iutina
2. Podsumowanie realizacji projektu – warsztaty „Rzeszów nieznany”
3. Podsumowanie realizacji projektu – „Oblicza Podkarpacia”
4. Omówienie finansów Stowarzyszenia
5. Sprawy bieżące związane z działalnością Galerii Nierzeczywistej
6. Omówienie harmonogramu Galerii Nierzeczywistej i innych planowanych wystaw

3 listopada 2014

1. Podsumowanie realizacji ustaleń z ostatniego zebrania zarządu
2. Podłączenie gazu do Galerii Nierzeczywistej
3. Budżet obywatelski – projekt fotograficzny na 2015
4. Wyznaczenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków celem wyboru Zarządu RSF
5. Omówienie harmonogramu Galerii Nierzeczywistej i innych planowanych wystaw

18 grudnia 2014

1. Podjęcie decyzji o założeniu nowego konta dla RSF
2. Organizacja podłączenia gazu w Galerii Nierzeczywistej
3. Przygotowanie dokumentów do Sądu w sprawie zmiany KRS
4. Dyskusja nas reaktywacją PDF
5. Omówienie propozycji wystawy w Koszycach
6. Przygotowanie kalendarza na 2015 dla RSF i Felineus
7. Reorganizacja grupy mailingowej Zarządu RSF i Tablicy RSF
8. Zmiana adresu dostawy faktur dla RSF
9. Ustalenie zasad realizacji projektów grantowych przez członków RSF
10. Plan zagospodarowania Galerii Nierzeczywistej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW RSF

W roku w dniu 15.12.2014 na wniosek prezesa RSF Piotra Krupy odbyło się Walne Zebranie Członków RSF, na którym w głosowaniach podjętych przez Walne Zebranie Członków Rzeszowkiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Estera Kulawska – Prezes
Jerzy Skiba – Wiceprezes
Artur Wysocki –
Skarbnik
Sławomir Fornal –
Sekretarz
Bernard Buczek –
Członek Zarządu

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:
Jolanta Kyc – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stanisław Karcz
Andrzej Potera

Wybrano Sąd Koleżeński w składzie:
Zdzisław Świeca – Przewodniczący
Rafał Orłowski
Tomasz Kudasik

Ustalono wysokość składki członkowskiej od stycznia 2015 na minimum 20zł (dwadzieścia złotych) miesięcznie.

Ustalono wysokość składki wpisowego na kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Ustalono możliwość zwolnienia ze składek członka, który zobowiąże się do pełnienia dyżuru w galerii na telefon.

INICJATYWYW RSF

W roku 2014 członkowie RSF brali udział i organizowali następujące przedsięwzięcia, wystawy i pokazy  fotograficzne:

STYCZEŃ 2014

5 stycznia w Galerii OPe wystawa Wacława Nowaka „Kartki pocztowe z Polski”. Wystawa była częścią projektu Kartki pocztowe, który ma za zadanie ukazać polską rzeczywistość.

9 stycznia podczas inauguracji 7 Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Miasto i ludzie – Lubię to!” Katarzyna Warańska otrzymała nagrodę Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz nagrodę publiczności za cykl fotografii ukazujących miasto Krosno.

10 stycznia w Galerii Nierzeczywistej miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Piotra Krupy „Barwy natury oczami ptaka”. Na wystawie można było oglądać malarskie fotografie, które zabierały widza w świat widziany z perspektywy lotu ptaka. „Barwy natury” to zestaw fotografii, które pokazują cieki wodne, rzeki, wysuszone zbiorniki, oczyszczalnie.

13 stycznia w ramach PDF odbyło się spotkanie z Michałem Drozdem z cyklu „Od Stieglitza do Westona”. Michał omawiał twórczość takich postaci jak: Alfred Stieglitz, David Octavius Hill, Jacob Riss, Levis Hine, Walker Evans, Edward Weston.

23 stycznia w Starej Drukarni odbył się wernisaż Fotografii Rafała Nowaka „Codzienne życie bieszczadzkich baców”.

W ostatni weekend stycznia I zimowy plener RSF w Chacie nad Wisłokiem. Byliśmy gośćmi w pięknej łemkowskiej chyży w której poszukiwanie piękna przeplata się w miłością do gór. W śniegu po kolana i przy 20 stopniach mrozu odkrywaliśmy krajobrazy Beskidu Niskiego.

W styczniu w ramach Fotograficznej środy odbyła się pierwsza sesja podopiecznych Fundacji Felineus. W studio RSF gościły kocie modelki Prima i Mela.

LUTY 2014

4 luty fotograficzne polowanie z Matysówki na Tatry z cyklu Dalekie obserwacje.

7 luty wernisaż wystawy Agnieszki Krupy „Współistnienie”, która to jest praktyczną realizacją pracy dyplomowej w Krośnieńskim Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy na kierunku fotografii. Na wystawie można było zobaczyć odbite na papierze techniką offsetową fotografie aktu, na które nałożono zdjęcia krajobrazów robionych z lotu ptaka.

10 luty w ramach PDF warsztatowe spotkanie z Michałem Drozdem. Oprócz dyskusji na temat portretu w Galerii Nierzeczywistej można było zobaczyć praktyczne zastosowanie średnioformatowego aparatu cyfrowego podczas studyjnej pracy z modelką.

14 luty w Pubie Kontakt wernisaż fotografii Estery Kulawskiej „ZAWÓD”. Podczas wernisażu zagrał i zaśpiewał Waldek Lenkowski. „ZAWÓD” to cykl portretu środowiskowego, który porusza temat zawodu jako pasji i towarzysza codziennego życia.

24 luty z cyklu PDF „Dalekie obserwacje. Skąd? Kiedy? Czym? Jak? Po co ? i Dlaczego?”

28 luty w Galerii Nierzeczywistej oraz Milenium Hall „Ukraina – śladami polskości” to fotograficzne podsumowanie pleneru RSF na Ukrainie, który został zorganizowany w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” dofinansowanego przez Unię Europejską. Sześciu fotografików z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego odwiedziło miasta: Lwów, Stryj, Drohobycz, Sambor, Olesko, Żółkiew, Iwano-Frankiwsk i Kołomyję. Celem pleneru było artystyczne uchwycenie na fotografiach miejsc ważnych dla Polski i Ukrainy, krajów, które łączą wielowiekowe związki kulturowe i historyczne.

W w ramach Fotograficznej środy odbyła się sesja podopiecznych Fundacji Felineus. W studio RSF gościły kocie modelki Chanelka i .

MARZEC  2014

7 marca podczas Dnia Kota zorganizowanego przez Fundację Felineus w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie można było oglądać wystawę fotografii „Koty”. Odbyła się również sprzedaż zdjęć, dochód z której został przekazany na Fundację Felineus.

8 marca w studio RSF odbyła się akcja fotograficzna „Liliowy kapelusz”. Z okazji Dnia Kobiet członkinie stowarzyszenia wykonywały fotografie portretowe wszystkim paniom, które pojawiły się w Galerii Nierzeczywsistej.

10 marca w ramach PDF warsztatowe spotkanie z Michałem Drozdem tym razem rzeszowski fotografik omawiał portfolia uczestników spotkania.

13 marca wernisaż wystawy fotografii „Duchowa podróż po zapomnianych cerkwiach” autorstwa Rafała Nowaka, Piotra Duraka oraz Bartosza Gajdka.

19 marca w cyklu Fotograficzna Środa w studio RSF fotografowaliśmy spinacz.

21 marca Wiosenny mocno poranny (5.30) plenne fotograficzny w Bratkowicach. W plenerze brały udział Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Rzeszowski Klub Fotograficzny, Podkarpacka Grupa Fotograficzna, Kolbuszowa Gildia Fotografów.

24 w ramach PDF spotkanie autorskie z Jakubem Ochnio.

28 marca wernisaż wystawy zbiorowej członków RSF „Wioska Fantasy”. Wystawa była efektem pleneru, który w 2013 roku odbył się w Kuńkowcach w Wiosce Fantasy. W Galerii Nierzeczywistej gościliśmy założycieli Wioski.

KWIECIEŃ  2014

4 kwietnia „Barwy natury oczami ptaka” Piotra Krupy w Nowej Galerii MCK w Skarżysku Kamiennej.

5 kwietnia warsztaty z zakresu nowoczesnych rozwiązań w fotografii studyjnej, Uczestnicy wzieli praktyczny udział w prezentacji sprzętu studyjnego Fomei oraz monitorów Eizo dedykowanych dla fotografów i grafików.

25 kwietnia wernisaż wystawy członków RSF „Rocznik 2013”. Fotograficzne podsumowanie działalności członków Stowarzyszenia.

27 kwietnia „Barwy natury oczami ptaka” Piotra Krupy w galerii Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli

Rozpoczęcie inicjatywy „Kup Pan Kotka”, której zadaniem jest pozyskanie wsparcia dla Fundacji Felineus poprzez sprzedaż studyjnych zdjęć podopiecznych fundacji.

MAJ  2014

15 maja XII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne, RSF otrzymało wyróżnienie i nagrodę finansową.

 

17/18 maja Noc Muzeów w Galerii Nierzeczywistej. Można było obejrzeć wystawę „Rocznik 2013”, ekspozycję starych aparatów oraz zobaczyć jak się fotografuję wodę.

 

23 maja Grzegorz Kobiernik „Wstępy”. Wystawa dokumentalna poświęcona targom końskim w Skaryszewie (Skaryszewski Jarmark Koński).

 

Estera Kulawska otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym PORTRET.

 

RSF i mmrzeszow.pl zorganizowały wspólny plener fotograficzny na osiedlu Drabinianka „Uchwycić klimat osiedla”.

CZERWIEC  2014

1 czerwca Dzień Dziecka uczciliśmy akcją fotograficzną „Entliczek Pentliczek – Pstryk”. W Galerii Nierzeczywistej odbyły się sesje dzieciaków i ich rodziców.

26 czerwca „Metamorfozy” Aleksego Iutina w Galerii Nierzeczywistej. Wernisaż wystawy odbył się w ramach festiwalu Wschód Kultury. Alosza w swoich fotografiach zabrał nas w świat teatru tworząc pełny niedopowiedzeń surrealistyczny świat pełen tajemniczości, niedomówień, przedziwnych sytuacji, metafor, poetyki, bajkowości i teatralnych gestów.

Projekt „Spotkania z fotografią – warsztaty, plenery, prelekcje fotograficzne. Praca w ciemni fotograficznej„ (nr 42) został pozytywnie zaopiniowany i skierowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Ruszył projekt Oblicza Podkarpacia w kontekście różnorodności fotograficznej. Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw obywatelskich i podniesienie wiedzy z zakresu regionalnej kultury i tradycji oraz kształtowanie postaw tolerancji wśród studentów rzeszowskich uczelni z Polski i Ukrainy za pomocą fotografii.

Mariusz Baran udzielił wywiadu dotyczącego naszego Stowarzyszenia pani redaktor Ewelinie Bartoldi w Radiu Złote Przeboje.

LIPIEC  2014

04 lipca The New Forest Tomasza Iwaszka w Galerii OPe. The New Forest – angielska kraina dzikiej łagodności to autorska wystawa fotografii Tomasza Iwaszka przedstawiająca malowniczy zakątek w południowej Anglii, który mieści się w sercu Parku Narodowego The New Forest.

12 lipca w Galerii Rzeszów odbyła się impreza pt. „Nie porzucaj w wakacje” podczas, której członkowie RSF wykonali Sesję zdjęciową z pupilem (koty, psy, chomik).

Pod koniec lipca, na zaproszenie gospodarzy,  mieliśmy przyjemność gościć w Kresowej Osadzie na plenerze fotograficznym podczas Międzynarodowego Turnieju Łucznictwa Tradycyjnego.

SIERPIEŃ  2014

1 sierpnia wystawa powarsztatowa grupy Ciemniaki „Rzeszów nieznany”. Wystawa „Rzeszów Nieznany” była efektem warsztatów fotografii analogowej zorganizowanych przez RSF. Podczas wernisażu wystawy oglądać można było wykonane własnoręcznie przez uczestników warsztatów odbitki srebrowe ukazujące mniej znane zakątki Rzeszowa.

28 sierpnia w Galerii Nierzeczywistej wernisaż wystawy Rafała Nowaka „Codzienne życie bieszczadzkich smolarzy”. Tym razem poruszający reportaż ukazujący historię ludzi zajmujących się wypalaniem węgla drzewnego.

Małgorzata Dul i Piotr Krupa otrzymali nagrody w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym pt. „Nasze Karpaty”, zorganizowanym przez Fundację Karpacką – Polska i magazyn National Geographic. Wystawa pokonkursowa w sierpniu gościła w Milenium Hall.

WRZESIEŃ 2014

Plener fotograficzny w Aeroklubie Ziemi Jarosławskiej w Laszkach. Dzięki uprzejmości aeroklubu mieliśmy okazję latać szybowcami i podglądać świat z lotu ptaka.

21 września ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Fotoszopa 2”. Pierwszą nagrodę oraz wyróżnienie w konkursie otrzymał Jacek Książek.

30 września Wernisaż wystawy „Oblicza Podkarpacia w kontekście różnorodności fotograficznej”. Fotografie obejmują elementy kultury regionalnej i architektury regionu, przedstawiają typowe miejsca, których doświadczamy codziennie, obiekty artystyczne w przestrzeni publicznej, specyfikę regionu Podkarpacia: położenie, zasoby, potencjały do rozwoju, a także relacje mieszkańców, ich życie, różnorodność miejsc, zachowane elementy kultury i tradycji lub ich zanik z wykorzystaniem metody fotoreportażu, eseju fotograficznego czy wywiadu z użyciem materiału zdjęciowego w technice analogowej, cyfrowej i lotniczej.

Zdjęcie Agnieszki Szafirskiej na wystawie pokonkursowej konkursu fotograficznego „Niebieska flaszka”.

 

Piotr Krupa w gronie najlepszych polskich fotografów w konkursie IPA. Piotr został uhonorowany drugim miejscem w kategorii „Natura – z lotu ptaka” za zestaw prac „Watercourses”.

PAŹDZIERNIK 2014

6-7 października Zwierzaki w miejskiej dżungli – sesja fotograficzna w Millenium Hall.

 

11 października wernisaż wystawy pokonkursowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie z okazji XVI MIĘDZYNARODOWEGO NIEKONWENCJONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO FOTO ODLOT. Na wystawie zobaczyć można było zdjęcia naszych członków – Agnieszki Szafirskiej i Katarzyny Warańskiej oraz Wacława Nowackiego, który został uhonorowany brązowym medalem Fotoklubu RP za zestaw prac pt. „GO”.

 

11 października Worldwide Photowalk po raz kolejny koordynowany przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne.

28 października Tatry z Magdalenki z cyklu Dalekie Obserwacje.

28 października wernisaż wystawy Piotra Krupy w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.

Warsztaty Fotograficzne z cyjanotypii zorganizowane przez Agnieszkę Krupę i Andrzeja Drozda.

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne w „Teraz Rzeszów”.

Piotr Krupa został wyróżniony w 10 Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic za pracę „Kacza wyspa”.

Ukraina – śladami polskości – druga edycja pleneru fotograficznego na Ukrainie. Po raz kolejny szóstka fotografów RSF wzięła udział w plenerze na Ukrainie.

 

Velvet, Coco, Pola podopieczni Fundacji Felineus w fotograficznym studio RSF.

LISTOPAD 2014

7 listopada Tomasz Iwaszek „Ku niebu” w Galerii Nierzeczywistej. Ku niebu – to wystawa retrospektywna pokazująca kawałek … nieba z perspektywy człowieka, który patrzy właśnie na niebo.

27 listopada w Aulii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie z Piotrem Krupą „Wizje natury oczami ptaka”.

Malwina, Mufik oraz Bambuzel – koci modele w studio fotograficznym RSF.

GRUDZIEŃ 2014

6 grudnia „Gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz..” mikołajkowa sesja fotograficzna w Galerii Nierzeczywistej.

7 grudnia otwarcie wystawy Wacława Nowackiego „Postcards” jako wystawa inauguracyjna na otwarcie Centrum idei „Ku Demokracji”.

12 grudnia wernisaż wystawy fotograficznej Małgorzaty Dul „Kartki z podróży”. „Kartki z podróży” to zbiór wspomnień z kilku ostatnich lat, które zostały w pamięci po przebytych wędrówkach. Są tu wspomnienia z dalekich wypraw. Zdjęcia pokazujące potęgę i piękno gór wysokich, niesamowitą przestrzeń i egzotykę krajobrazu.

20 grudnia Tatry po raz kolejny z cyklu Dalekie obserwacje.

22 grudnia spotkanie wigilijne RSF. Po raz kolejny spotkaliśmy się wigilijnie przy zastawionym świątecznie stole, był czas na rozmowy o fotografii i nie tylko.

Kalendarz 2014 Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego z 12 najlepszymi zdjęciami z minionego roku (zdjęcia z okładek Miesięczników).

Koci Kalendarz 2014 przygotowany specjalnie dla Fundacji Felineus kalendarz z najlepszymi 12 zdjęciami z kocich sesji fotograficznych.

Prace fotograficzne Agnieszki Szafirskiej i Piotra Krupy wzięły udział w wystawie pokonkursowej XXIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej ŻARY 2014.

Artur Wysocki po raz kolejny otrzymał jedną z głównych 12 nagród w konkursie „Życie jest piękne”, a także I nagrodę w konkursie fotograficznym „Budownictwo jest wokół nas” w kategorii Podkarpackie.

Portfolio Mariusza Barana i Małgorzaty Korzec na stronie rsf.rzeszow.pl

Wywiad z Katarzyną Warańską w twinn.pl

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne