Rocznik w Galerii OPe

Zapraszamy serdecznie od niedzieli do Galerii OPe, gdzie będzie można zobaczyć naszą wystawę rocznikową.

Cykliczna wystawa Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego pt. ROCZNIK, prezentuje różnorodne fotografie, które przedstawiają wybrane przez Autorów sytuacje, wrażenia, osoby, chwile, myśli… To co Autor wybrał jako temat fotografii zostaje zatrzymane w kadrze, zachowane w obrazie. Zdjęcia są pewnym subektywnym dokumentem minionej chwili. Fotografie świadczą też o wrażliwośći Autora, w pewnym sensie dokumentują również jego rozwój fotograficzny: umiejętność wybrania motywu, kadru, kompozycji, techniki. Dlatego też ROCZNIK 2012 jest dla nas, pasjonatów fotografii związanych z działalnością Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, specyficznym “archiwum”. Pokazujemy na prezentowanych fotografiach to, co nas zainteresowało i zaintrygowało w 2012 r., jednocześnie przedstawiamy zdobyte przez nas doświadczenia i umiejętności fotograficzne. Wielu z nas już dziś potrafii krytycznie popatrzeć na swoje minione dokonania. Świadczy to o tym, że się rozwijamy. Mamy taką możliwość, gdyż jako grupa wzajemnie się inspirujemy, zachęcamy i motywujemy do fotograficznego i artystycznego rozwoju.