Dolnośląski Magazyn Fotograficzny #4

Zapraszamy do Czytelni, i nowego numeru Dolnośląskiego Magazynu Fotograficznego.

Nowy DMF jest skupiony na promocji uroków regionu i kreatywności jego mieszkańców.
W środku znajdziecie 3 strefy:
REGIO – czyli miejsce /Karkonosze/, osoba /Marcelina/ oraz wydarzenie /Przegląd Piosenki Aktorskiej/
TALENT – czyli zdolni, których mijamy codziennie na ulicy
oraz LIFE – czyli troszkę o tym gdzie Dolnoślązak jada, podróżuje i w co się ubiera.