Miesięczniki – wrzesień 2013

Zapraszamy do nowego numeru miesięczników. W nim na jedynce po raz kolejny bezkonkurencyjne zdjęcie Piotrka Krupy.

W gronie zdjęć, które w głosowaniu zdobyły największą liczbę punktów znalazły się także prace (w kolejności od najlepszej do mniej najlepszej): Jacka Owsiaka, Tomasza Iwaszka, Małgorzaty Dul, Katarzyny Warańskiej, Artura Wysockiego, Roberta Miernika (nowego – starego sympatyka :)),Rafała Nowaka oraz Estery Kulawskiej. Dyskusja jak zwykle była burzliwa :).