Konkurs fotograficzny „Nowe w Rzeszowie”

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa serdecznie zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w konkursie fotograficznym pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Cel konkursu:
Ukazanie w artystycznej formie autorskich wypowiedzi fotograficznych dotyczących miasta Rzeszowa. Zebranie dokumentacji fotograficznej ilustrującej ważne zjawiska kulturalne, sportowe, socjologiczne, patriotyczne i ludzi związanych z miastem.
Pokazanie miasta nowoczesnego, wciąż powiększającego się o nowe tereny. Oczekujemy na zdjęcia m.in.: nowych inwestycji zrealizowanych na terenie miasta takich jak: osiedla, żłobki, przedszkola, szkoły, domy kultury.

Warunki udziału:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, niezależnie od wieku i profesji.
2. Jury dokona oceny zdjęć w trzech kategoriach wiekowych:
I – autorzy do lat 15
II – autorzy od 16 do 20 lat
III – autorzy powyżej 20 lat.
3. Każdy autor może nadesłać do 10 prac w dwóch działach:
A – zdjęcia pojedyncze
B – 3 zestawy wielozdjęciowe (ilość zdjęć w jednym zestawie nie może przekraczać 5 sztuk).
4. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/DVD wraz z wglądówkami (w formacie 9 x13 cm).
5. Warunki techniczne nadsyłanych prac:
a. pliki pochodzące z aparatów cyfrowych:
– rozdzielczość krótszego boku min. 2250 pikseli,
– akceptowalne formy plików to: jpg, tif, psd,
– pliki opracowane komputerowo, zapisane w formacie tif,
– fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo,
– tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał,
– nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora, numer fotografii odpowiadający numerowi w karcie zgłoszenia,
b. fotografie wykonane w innych technikach poddane skanowaniu oraz zapisane jako plik cyfrowy:
– rozdzielczość krótszego boku m.in. 2000 pikseli,
6. Każda wglądówka powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem autora a w przypadku większej ilości prac numerem kolejnym zgodnym z kartą zgłoszenia.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłanych płyt CD/DVD organizator nie zwraca.

Obowiązki autora:
1. Prace na nośnikach wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Galerii lub przesłać listem poleconym na podany adres do korespondencji.
2. Osoba zgłaszająca prace oświadcza, że dane na formularzu są prawdziwe, że przysługują jej wyłącznie i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac fotograficznych w wydawnictwach Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Nagrody:
1. Organizator konkursu przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.
2. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja multimedialna planowane są na 4 października 2010 r. O wynikach konkursu i o dokładnym terminie wernisażu autorzy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
3. Szczegółowego podziału nagród dokona Jury konkursu.

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie plenerowej lub w Galerii Debiuty do końca 2010 r.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w prasie, TV i Internecie do celów promujących konkurs i wystawę.
3. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
4. Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury.
5. Prace nagrodzone i wyróżnione pozostaną w archiwum Galerii Fotografii i mogą być wykorzystane do innych ekspozycji i wydawnictw organizowanych przez Galerię.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.

Terminy:
Nadesłanie prac: do 31 sierpnia 2010 r.
Obrady Jury: 16 września 2010 r.
Ekspozycja wystawy: październik – grudzień 2010 r.

Adres do korespondencji:
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów
Godziny pracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa:
poniedziałek: od 12.00 do 20.00, wtorek-piątek: od 9.00 do 17.00
Telefon: (17) 853 24 45
Komisarz konkursu: Barbara Bokota

Karty zgłoszenia do odebrania w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oraz do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.