6 edycja konkursu "Tylko jedno zdjęcie"

Do 9-go września jeszcze można przesyłać prace na kolejną – już szóstą edycję międzynarodowych konfrontacji fotograficznych “Tylko jedno zdjęcie” organizowanych przez MOK w Jarosławiu oraz Klub Fotograficzny Atest 70, pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki​ Fotograficznej FIAP Nr 2013/132 oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Nr 88/2013. ​Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Jarosławia – Andrzej Wyczawski.

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu światowej fotografii artystycznej i ukazanie wszystkich kierunków, tendencji oraz technik fotograficznych.
Konkurs ma charakter otwarty, dostępny jest dla wszystkich fotografujących z całego świata.

WARUNKI UDZIAŁU:
1. Konfrontacje mają charakter otwarty, dostępny dla wszystkich fotografujących z całegoświata.
2. Każdy autor może nadesłać tylko (1) jedno zdjęcie z ostatnich 3 lat swojej twórczości
3.Tematyka i technika prac jest dowolna.
4. Format prac: 30 cm x 40 cm lub 30 x 45 cm z naturalnymi odchyleniami.
5. Za udział w konkursie należy wnieść opłatę w wysokości 30 zł. PLN, 10 euro lub 12 dolarów USA (dotyczy autorów z zagranicy) na konto:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU
56 8642 1155 2015 1506 55 19 0001 lub PayPal mok@pro-onet.pl z dopiskiem “Tylko Jedno Zdjęcie 2013” z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem autora pracy.
Prace należy przesłać na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, PL. A. MICKIEWICZA 6, 37-500 JAROSŁAW, POLSKA

Ostateczny i nieodwołalny termin nadsyłania prac to 9 września 2013 r. (nie liczy się data stempla pocztowego).
W roku 2013 r. na konkurs “Tylko Jedno Zdjęcie przyjmowane będą prace tylko w wersji tradycyjnej!

Do pobrania – karta zgłoszeniowa z regulaminem.

W zeszłym roku na wystawie pokonkursowej można było oglądać także zdjęcia koleżanek z RSF-u.