KONKURS „Secesyjne kamienice mieszczańskie w obiektywie”

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Secesyjne kamienice mieszczańskie w obiektywie”

I.    Organizator
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Mazowieckie w Płocku przy współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym.
II.    Cele Konkursu
1.    Upowszechnienie wiedzy o architekturze secesyjnej.
2.    Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
3.    Eksponowanie w Muzeum Mazowieckim w Płocku przykładów fotografii architektury secesyjnej na przygotowanej po zakończeniu konkursu wystawie czasowej.
II.       Zasady i warunki uczestnictwa
1.   Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie na niżej podany adres niepublikowanej dotychczas pracy fotograficznej o formacie nie mniejszym niż A4, wykonanej w technice dowolnej przedstawiającej secesyjne kamienice mieszczańskie.
2.   W przypadku fotografii wykonanych techniką cyfrową, konieczne jest także dostarczenie jej w formie multimedialnej (płyta CD).
3.   Każdy autor może przesłać do 3 prac.
4.   Organizator dopuszcza do konkursu zestawy fotografii. Każdy zestaw traktowany jest jako jedna praca. Ilość fotografii w zestawie do 3 sztuk.
5.   Karta zgłoszenia, zawierająca spis prac wraz z ich tytułami,  powinna być wypełniona czytelnie i dołączona do przesyłki w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.
6.   Każdą pracę należy opisać na odwrocie podając:
– godło (długość 6 znaków)
– numer pracy kolejny zgodny z kartą zgłoszenia
–  dla zestawów należy podać numer kolejny fotografii w zestawie
– krótki opis obiektu (adres – miasto, ulica, data powstania, nazwisko architekta, data powstania)
7.     Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
8.      Prace nieoprawione można dostarczyć osobiście do Działu Upowszechniania i Promocji Muzeum lub  przesłać w płaskim opakowaniu na adres:
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Ul. Tumska 8
09 – 402 Płock
Z dopiskiem : Secesyjne kamienice
9.       Udział w konkursie jest bezpłatny.
10.     Prace nie będą zwracane.

III.     Zasady i kryteria oceny
Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Płockiego Towarzystwa Fotograficznego.
IV.    Terminarz konkursu
1.      Konkurs trwa  do 31. 10. 2010 roku  (w tym dniu upływa termin dostarczenia  prac do organizatora).
2.      Data obrad jury oraz  otwarcia wystawy pokonkursowej i wręczenia nagród zostanie
podana na stronie internetowej muzeum www.muzeumplock.art.pl w listopadzie 2010
roku.
V.    Inne informacje
1.    Organizator zapewnia staranne traktowanie nadesłanych prac.
2.     Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
3.    Organizator ma  prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
4.    Prace nadesłane przechodzą na własność organizatora, który ma prawo do ich bezpłatnego publikowania.
5.    Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora Konkursu – Małgorzaty Kwiatkowskiej w Dziale Upowszechniania i Promocji Muzeum, tel. 24 364 70 73,           e-mail- m.kwiatkowska@muzeumplock.art.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.