Oblicza Miasta 2013 – koniec przyjmowania zgłoszeń

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na warsztaty fotograficzne “Oblicza Miasta 2013“.
Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona do 22, natomiast chęć udziału w projekcie wyraziło 31 osób.
Potwierdzenia udziału w warsztatach jak również wszystkie szczegóły organizacyjne zostały wysłane drogą mailową.


Warsztaty zostały dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r.